لیست فایل ها - صفحه 2

فایل قالب پاورپوینت خون

فایل قالب پاورپوینت خون |

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل قالب پاورپوینت گیاه

فایل قالب پاورپوینت گیاه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس10 فارسی هفتم ابتدایی عهد و پیمان

پاورپوینت فرایند تدریس درس10 فارسی هفتم ابتدایی عهد و پیمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس9 فارسی هفتم ابتدایی کلاس ادبیات

پاورپوینت فرایند تدریس درس9 فارسی هفتم ابتدایی کلاس ادبیات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس8 فارسی هفتم ابتدایی نصیحت امام (ره)

پاورپوینت فرایند تدریس درس8 فارسی هفتم ابتدایی نصیحت امام (ره) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس7 فارسی هفتم ابتدایی زندگی همین لحظه هاست

پاورپوینت فرایند تدریس درس7 فارسی هفتم ابتدایی زندگی همین لحظه هاست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس6 فارسی هفتم ابتدایی علم زندگانی

پاورپوینت فرایند تدریس درس6 فارسی هفتم ابتدایی علم زندگانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس5 فارسی هفتم ابتدایی قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

پاورپوینت فرایند تدریس درس5 فارسی هفتم ابتدایی قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس4 فارسی هفتم ابتدایی زیبایی شکفتن

پاورپوینت فرایند تدریس درس4 فارسی هفتم ابتدایی زیبایی شکفتن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس3 فارسی هفتم ابتدایی نسل آینده ساز

پاورپوینت فرایند تدریس درس3 فارسی هفتم ابتدایی نسل آینده ساز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تدریس درس1 فارسی هفتم ابتدایی رنگ آفرینش

پاورپوینت فرایند تدریس درس1 فارسی هفتم ابتدایی رنگ آفرینش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش مناطق گردشگری ایران مطالعات اجتماعی هفتم ابتدایی

پاورپوینت آموزش مناطق گردشگری ایران مطالعات اجتماعی هفتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی