فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پاورپوینت آموزش مناطق گردشگری ایران مطالعات اجتماعی هفتم ابتدایی

پاورپوینت آموزش مناطق گردشگری ایران مطالعات اجتماعی هفتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ابتدایی ورود اسلام به ایران

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ابتدایی ورود اسلام به ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس11 مطالعات اجتماعی هفتم آب و هوای ایران و جهان

پاورپوینت درس11 مطالعات اجتماعی هفتم آب و هوای ایران و جهان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی نهم فرهنگ

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی نهم فرهنگ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل: نامشخص

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 14 علوم نهم جانوان بی مهره

پاورپوینت فصل 14 علوم نهم جانوان بی مهره | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 12 علوم نهم با هم زیستن

پاورپوینت فصل 12 علوم نهم با هم زیستن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی نهم کارکردهای خانواده

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی نهم کارکردهای خانواده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی نهم هویت

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی نهم هویت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 59 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی نهم انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی نهم انقلاب اسلامی ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 78 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی نهم ایران در دوران حکومت پهلوی

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی نهم ایران در دوران حکومت پهلوی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 80 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی